Click here to edit title

Click here to edit subtitle

PERSATUAN INDIA MUSLIM NEGERI TERENGGANU (PIMNT)


LATAR BELAKANG (PIMNT)

Persatuan India Muslim Negeri Terengganu (PIMNT) telah ditubuhkan pada tahun 2005 dan didaftarkan dibawah Akta Pertubuhan 1966.  PIMNT berkembang hingga ke hari ini dengan mempunyai ahli seramai hampir 250 orang. Diterajui oleh En. Mohamed Salahudin Bin Mohamed Shahabudin selaku Presiden, bersama-sama para Ahli Jawatankuasa PIMNT   berkerja keras untuk menyatupadukan seluruh Masyarakat India Muslim Negeri Terengganu di bawah satu bumbung.

 

Selain untuk menyatukan komuniti India Muslim di Negeri Terengganu, Persatuan ini juga ditubuhkan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat India Muslim dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi dan pendidikan. Pelbagai program/aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan telah dijalankan oleh PIMNT yang tidak hanya melibatkan penyertaan Masyarakat India Muslim sahaja malah melibatkan masyarakat yang berbilang kaum.

Powered by Tzu Heitech

RINGKASAN BIODATA PIMNT

Nama Persatuan : Persatuan India Muslim Negeri Terengganu (PIMNTRG)

Alamat Berdaftar : 16-A, Jalan Kota, 20000 Kuala Terengganu

No. Telefon         : 09-6239413   

No. Daftar Per-    : 0493-05-12

satuan

Tarikh Pendafta- : 26 Mac 2005

ran                                                                                                                                           

Tzu Heitech Solution ~ Anywhere and Everywhere. Your IT Solution Partner.